o Levering vanaf € 4,95
o Montageservice vanaf €15,-
o 14 dagen bedenktijd
o Duurzaam premium design
Search

ALGEMENE VOORWAARDEN

– DESIGN IN BOX (onderdeel van VDS INBUCO B.V.)

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst die wij, Design in Box (met KvK-nummer: 11056396), met u sluiten.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@designinbox.nl of per post: Design in Box, Beesdseweg 11, 4107LV, Culemborg. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer +31(0) 34 57 45 444. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

 1. Wij verkopen meubilair en woonaccessoires (zoals eetkamer tafels, stoelen, banken en lampen) via onze webshop op www.designinbox.nl, per telefoon en in onze fysieke showroom/winkel.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties en andere gegevens over de producten zijn een indicatie. Design in Box kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 3. Sommige producten zijn op maat gemaakt en kunnen daarom verschillen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden op onze website over designs, foto’s en andere informatie over een product.
 4. Alle aanbiedingen en offertes van Design in Box zijn vrijblijvend. Een aanbod bestaat uit een omschrijving van een product en diensten.

Artikel 2 – Bestellingen

 1. Als u een bestelling plaatst via de webshop dient u uw gegevens in te vullen (naam en adresgegevens). Ook bij aankoop bij ons in de showroom geeft u uw gegevens op. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.
 2. Nadat u een bestelling heeft geplaatst stuurt Design in Box een bevestiging daarvan per email.
 3. U kunt het bestelde product wijzigen binnen 24 uur na ontvangst van de bevestiging van de bestelling.
 4. Design in Box mag een verzoek tot wijziging van een product weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden (zoals wijziging van een op maat gemaakt product).

Artikel 3 – Betalingen

 1. De (totale) prijs inclusief btw van de producten staat in onze webshop en fysieke showroom aangegeven. Nadat producten zijn besteld worden de prijzen daarvan niet verhoogd.
 2. Bij een bestelling dient u een aanbetaling ter hoogte van 25% van het totaalbedrag (inclusief btw) te betalen. Bestellingen uit voorraad dienen geheel vooraf betaald te worden. Wanneer u telefonisch of per mail een bestelling plaatst kunt u de aanbetaling overmaken per bankoverschrijving. Wanneer u bij ons in de showroom een bestelling plaatst, kunt u de aanbetaling bij ons pinnen of overmaken per bankoverschrijving. Het resterende bedrag kan voorafgaand aan levering worden overgemaakt per bankoverschrijving of bij levering of ophalen van de producten gepind worden.
 3. Als u handelt vanuit beroep of bedrijf en een zakelijke bestelling doet binnen Nederland of België dient u 50% vooraf te betalen. Het resterende bedrag wordt na levering overgemaakt per bankoverschrijving.
 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. U kunt in onze webshop betalen met iDEAL en via credit card.

Artikel 4 – Leveringen

 1. U kunt het product in Culemborg op het adres Beesdseweg 11, 4107LV afhalen of laten bezorgen. Kosten voor levering staan aangegeven op de website. Eventuele montage is mogelijk en de kosten hiervan staan aangegeven op de website.
 2. Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden.
 3. Onze producten zijn vaak zwaar, en worden daarom indien nodig door twee personen vervoerd en binnen gebracht. Wanneer een product zwaar is, kan het voorkomen dat de bezorgers door de omstandigheden op de aflever locatie het product niet redelijkerwijs binnen kunnen krijgen. Deze omstandigheden dienen door u, de klant, zoveel mogelijk geoptimaliseerd te worden.
 4. Zorg ervoor dat alle mogelijke obstakels, die het vervoeren van uw goederen kunnen bemoeilijken verwijderd zijn (kastjes, schilderijen, lampen etc.). Dek ook kwetsbare vloeren, muren en doorgangen af en/of attendeer onze chauffeur op de kwetsbaarheid.
 5. Design in Box is niet aansprakelijkheid voor schade door transport vanaf de eerste deur/eerste ingang. Wel helpen wij u graag om het product binnen te plaatsen.
 6. U dient aanwezig te zijn tijdens levering voor producten die gemonteerd moeten worden, anders brengen wij annuleringskosten (€ 50,-) in rekening.
 7. Indien een product niet naar binnen kan en andere transportmiddelen (takel of verhuislift) moeten worden ingezet, is dit volledig voor rekening en risico van u.
 8. Design in Box en transportpartners daarvan hebben het recht om een levering af te breken indien de chauffeur aangeeft dat de aflever of monteer situatie onverantwoord is. Transportkosten en eventuele meerkosten zijn voor rekening van u.
 9. De bezorging kan door verkeersomstandigheden of andere onverwachte ontwikkelingen buiten de gegeven tijdsindicatie plaats vinden.
 10. Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop de producten zijn vervoerd, gemonteerd of afgeleverd, gelieve contact op te nemen met Design in Box via klantenservice@designinbox.nl or door te bellen naar +31(0) 34 57 45 444.
 11. De leveringstermijnen in de bevestiging van de bestelling zijn indicatief. Wij doen ons best om de bestelling snel te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 150 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.
 12. Overzicht Kosten

 

Transportkosten per type product binnen Nederland*:

Bijzettafels – 7,50€
Stoelen – 15,00€
Banken – 35€
Tafels – 50€

uitgezonderd wadden eilanden, kosten op aanvraag*

Artikel 5 – Wijziging Leveringsdatum

U kunt de geplande leveringsdatum van de bestelling wijzigen via klantenservice@designinbox.nl. Indien u binnen 24 uur voor de geplande leveringsdatum de datum wilt wijzigen dient u annuleringskosten ter hoogte van €50,- (incl. btw) te betalen.

Artikel 6 – Retour

 1. Als u als consument een voorraadartikel via de webshop heeft besteld, mag u het product binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar klantenservice@designinbox.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. U dient dus altijd het product in de originele niet beschadigde verpakking te retourneren. Dit geldt niet voor op maat gemaakte producten zoals omschreven in lid 2.
 2. Niet voorradige producten die op maat gemaakt zijn overeenkomstig de specificaties van u (zoals de gewenste maat en kleur) kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 7 – Garanties

 1. Design in Box garandeert dat de producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die op het moment van levering kunnen worden gesteld. Klachten over materiaal- of productiefouten worden uiteraard in behandeling genomen.
 2. U heeft een garantie van 12 maanden op producten mits alle gebruiks- en onderhoudsinstructies zijn opgevolgd en uitgevoerd.
 3. De garantie geldt niet wanneer het product verkeerd wordt gebruikt.
 4. De garantie geldt ook niet als een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Design in Box niets aan kan doen.
 5. Een gelakt frame of gebeitst tafelblad zal door normaal gebruik kunnen slijten, dit is geen reden tot reclamatie.
 6. Uitgesloten van garantie zijn krassen in de lak of scheuren of barsten in het paneel zelf. Zelfs bij normaal gebruik kunnen bij een gelakt of gebeitst tafelblad krassen en breuken in de lakafwerking ontstaan. Deze beschadigingen aan randen en oppervlak zijn geen onderdeel van garantie, omdat zij inherent zijn aan een lakafwerking.
 7. Een scheur in een massief houten product ontstaat door droogte in de ruimte waar hij staat. Hout is een natuurproduct. Als het te droog wordt in de ruimte dan wordt het hout ook droger en scheurt het. Als het weer vochtiger in de ruimte is dan trekt hout vocht aan en scheurt het niet. De relatieve luchtvochtigheid fluctueert sterk onder invloed van bijvoorbeeld weer, verwarming en isolatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de luchtvochtigheid in de ruimte waar de meubels staan constant rond 65% te houden, in ieder geval tussen 50 en 70%, bijvoorbeeld middels luchtbe- en -ontvochtigers.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de producten gaat pas over op u nadat het gehele bedrag door u is betaald.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor verkeerde productinformatie op de website dan wel de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.
 2. Bij gebruik van het product buiten Nederland, dient u zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik in het betreffende land en of de producten voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Design in Box hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Design in Box kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 3 maanden dan mogen beide partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@designinbox.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen vijf dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.
 2. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Design in Box de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door u vervangen, herstellen of vergoeden. Als u een klacht later meldt dan 30 dagen na levering, komt u geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 13 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.

Make it a december to remember

Ontdek onze december acties

design-in-box-feestactie

Maak er een onvergetelijke decembermaand van en bezoek onze showroom. Op zaterdag 16 december en zaterdag 30 december extra geopend met vele activiteiten en extra giveaways.

Bekijk deze pagina voor alle acties deze maand. 

×